vAD ÄR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att din organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att klargöra ansvar mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenörer 

  • Hur ska en anställd agera när en brand upptäcks?
  • Hur larmas räddningstjänsten?
  • Hur ska alla inblandade agera om larmet aktiveras?
  • Var ska alla återsamlas?
  • Hur organiseras hjälp till dem som behöver utrymmas?
  • Hur säkerställer ni att alla har utrymt?
  • Vem möter upp räddningstjänsten?